Kuasa Perundangan

Contoh: Bil


Dewan Undangan Negeri adalah satu daripada komponen sistem Kerajaan Negeri. Ia mempunyai kuasa untuk mengubal undang- undang mengenai perkara-perkara di bawah Senarai Negeri dan Senarai Persekutuan. Semua rang undang-undang yang digubal atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan sebagai ordinan. Rang undang-undang akan menjadi undang-undang hanya selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertua Negeri.


Hakcipta Terpelihara©DUNSARAWAK 2005