Persidangan Dewan

MESYUARAT KEDUA BAGI PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK KE ENAM BELAS

  1. Aturan Urusan Mesyuarat yang disiar melalui laman web ini tertakluk kepada perubahan, jika ada.Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

SETIAUSAHA
Encik Abg. Othman b. Abg. Fata
Tel: 082 440 796

TIMBALAN SETIAUSAHA
Encik Supian Tarmizi b. Hj. Mohd. Tazuddin
Tel: 082 440 355

PEN. PEGAWAI PENERBITAN
Puan Zainab Hj. Aini
Tel: 082 444 232
No. Fak: 082 - 440790 / 440628