Perutusan YB. Speaker
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh dan Salam Sejehtera.


Era globalisasi telah mengubah cara komunikasi masakini. Ledakan teknologi maklumat memaksa organisasi untuk terus berubah bagi menyesuaikan diri dengan trend dan kehendak masakini demi kelangsungan hidup.
Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pengurusan Dewan Undangan Negeri Sarawak kerana telah mengikuti perkembangan semasa dengan pembinaan Laman Web.


Usaha ini adalah selaras dengan kehendak masakini, lebih-lebih lagi dalam usaha kerajaan untuk mewujudkan Kerajaan Elektronik (e-Government) di samping mengorak langkah ke arah pencapaian Wawasan 2020.


Laman Web ini diharap akan dapat mendedahkan Dewan Undangan Negeri Sarawak kepada pihak umum. Lazimnya, maklumat tentang Dewan Undangan Negeri (salah satu daripada tiga komponen kerajaan di dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen) amat jarang dan payah untuk diperolehi. Kini tidak lagi demikian. Paparan Laman Web Dewan Undangan Negeri Sarawak ini diharap dapat mendedahkan segala maklumat tentang cabang Legislatif di Negeri Sarawak.
Selamat melayari.(DATO SRI HAJI MOHAMAD ASFIA BIN AWANG NASSAR)

Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak