Jawatankuasa Peraturan - Peratutran Mesyuarat dan Pemilihan

Jawatankuasa ini terdiri daripada YB. Speaker sebagai Pengerusi dan 4 orang ahli yang di calonkan oleh YB. Speaker sewaktu permulaan setiap sesi, sekiranya ada kekosongan dari semasa ke semasa.

Tugas-tugas Jawatankuasa ini adalah:

Mempertimbang dan melapor apa-apa perkara berkenaan Peraturan-Peraturan Mesyuarat yang dirujuk kepada Dewan; dan

mencalonkan kedua-dua Pengerusi dan ahli-ahli daripada mana-mana Jawatankuasa Pemilihan dan sekiranya ada kekosongan, yang mempunyai kaitan di dalam setiap kes berkenaan komposisi Dewan.

Pengerusi:
YB. Dato Sri Mohd. Asfia Awang Nassar


Kembali Ke Laman Utama
Hakcipta Terpelihara©DUNSARAWAK2005