Jawatankuasa Petisyen Awam


Jawatankuasa Pemilihan bersesi yang dikenali sebagai Jawatankuasa Petisyen Awam terdiri daripada YB. Speaker sebagai Pengerusi dan enam orang ahli yang dicalonkan di setiap permulaan sesi.

Tugas-tugas Jawatankuasa ini adalah seperti:

Mempertimbangkan semua petisyen-petisyen yang dirujukkan kepadanya di bawah Perintah Tetap 16, Dewan Undangan Negeri Sarawak, mengklasifikasikan petisyen-petisyen, menyedia ringkasannya di dalam bentuk dan cara yang ternampak kepada Dewan sebagai sesuai untuk menyampaikan semua maklumat yang diperlukan berkenaan dengan isi kandungan dan tandatangan yang dilampirkan dan melapor kepada Dewan dari semasa ke semasa.

Pengerusi:
YB. Dato Sri Mohd. Asfia Awang Nassar

Ahli-Ahli :
YB. Datuk Gramong Juna
YB. Encik Sylvester Entrie Muran
YB. Encik Larry Sng Wei Shien
YB. Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah
YB. Encik Federick Bayoi Manggie
YB. Encik Tan
Kembali Ke Laman Utama
Hakcipta Terpelihara©DUNSARAWAK2005