Kawasan Pilihanraya: N.2 TASIK BIRU

Nama:
YB. Datuk Peter Nansian ak. Ngusie, PGBK, JBK,PPB

Lahir:
07.06.1949

Alamat:
Juara Beetuah Sdn. Bhd., 1st Floor, Cg. 204-205, Batu Kawah New Township, Jalan Batu Kawa, Kuching,Sarawak

No. Telefon (Pejabat):
082 - 462757

No. Telefon (Rumah):
082 - 255737

No. Fak:
082 - 460757

Parti:
Sarawak Progressive Democratic Party - SPDP (BN)

senarai Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri