Kawasan Pilihanraya: N.3 TANJUNG DATU

Nama:
YB. DATO SRI HAJI ADENAN B. HAJI SATEM, PNBS, JBS, PPB

Tarikh Lahir:
27.01.1944

Alamat:
Yayasan Sarawak, Bangunan Satok, Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 248688

No. Telefon (Rumah):

No. Fak:
082 - 248628

No. Fak:
03 - 26918385 (K.L.)

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)

senarai Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri