Kawasan Pilihanraya: N.1 OPAR

Nama:
YB. ENCIK RANUM AK. MINA PTA,KPK,PPS,BBS, ABS

Tarikh Lahir:
11.11.1951

Alamat:
Lot 156C, Tingkat 3, Bangunan Law Khiok Choon, Lundu Bazaar, 94500 Lundu, Sarawak

No. Telefon (Pejabat):
082 - 734364

No. Telefon (Rumah):
082 - 320190

No. Fak:
082 - 734367

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)