BAHAGIAN PENERBITAN

FUNGSI BAHAGIAN PENERBITAN

Bahagian ini mengurus dokumen-dokumen bagi persediaan sebelum, semasa dan selepas persidangan Dewan. Bahagian ini juga mengurus persediaan mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Awam dan lawatan penuntut-penuntut sekolah rendah, menengah, kolej dan universiti.

Kakitangan:

 1. seorang Penolong Pegawai Penerbitan,Gred N.27
 2. seorang Pembantu Penerbitan, Gred N17 Berikut adalah fungsi-fungsi

Bahagian Penerbitan:

 1. Pendokumentasian prosiding perbahasaan DUN dan mesyuarat
 2. jawatankuasa-jawatan kuasa DUN
 3. Penerbitan Penyata Rasmi, Laporan-Laporan Jawatankuasa dan terbitan
 4. terbitan dalaman DUN
 5. Penerbitan dokumen-dokumen rasmi DUN
 6. Penyenggaraan Arkib
 7. Penyenggaraan Sistem LAN dan Sistem Capaian Teks
 8. Penyenggaraan kertas-kertas persidangan
 9. Pengendalian taklimat-taklimat Program Pendidikan DUN
 10. Pengedaran Penyata-Penyata Rasmi, Laporan-Laporan Jawatankuasa
 11. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Awam

Laman Utama

Terpelihara©DUNSARAWAK 2005