FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN AKAUN

Kakitangan di Bahagian Pentadbiran: 1. seorang Pembantu Tadbir (P/O), Gred N.17
 2. seorang Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan), Gred N.17 - Sangkutan
 3. seorang Pembantu Tadbir Rendah, Gred N.11
 4. seorang Pembantu Am Rendah, Gred N.1
 5. seorang Pembantu Am Rendah, Gred N.1 - Sangkutan
 6. seorang Pemandu Kenderaan Bermotor, Gred R.3
 7. seorang Pekerja Rendah Awam (Pembersih Pejabat) Gred R.1
 8. Seorang Pekerja Rendah Awam, Gred R.1 Berikut adalah fungsi Bahagian

Pentadbiran:

 1. Pentadbiran/pengurusan am
 2. Urusetia Persidangan DUN
 3. Penyenggaraan bangunan dan peralatan
 4. Kawalan keselamatan
 5. Penyenggaraan Sistem Rekod dan Maklumat ADUN dan Ahli-Ahli
 6. Pentadbiran
 7. Penyenggaraan fail kakitangan/ADUN/Ahli-Ahli Pentadbiran
 8. Penyenggaraan Laman Web Jabatan dan Sistem e-DUN
 9. Pentadbiran/pengurusan jabatan Kakitangan di Bahagian Akaun:
 10. seorang Pembantu Tadbir (Kewangan) W.22
 11. seorang Pembantu Tadbir (Kewangan) W.17
 12. seorang Pembantu Tadbir (P/O) N.17 - Sangkutan Berikut adalah fungsi

Bahagian Akaun: Menyedia Anggaran Perbelanjaan (BAJET)

 1. Pembayaran elaun-elaun, tuntutan ADUN, pencen dan gratuiti kepada
 2. bekas ADUN dan Ahli-Ahli Pentadbiran
 3. Pembayaran gaji, elaun-elaun, pelbagai tuntutan kakitangan
 4. Kawalan perbelanjaan

Laman Utama

Hakcipta Terpelihara©DUNSARAWAK 2005