Kawasan Pilihanraya: N. 42 MELUAN

Nama:
YB. ENCIK WONG ANAK JUDAT

Tarikh Lahir:
01.02.1964

Alamat:
29 Taman Tien Shii, Jalan Bangunan Kerajaan, 96000 Sarikei

No. Telefon (Pejabat):

No. Telefon (Kediaman):
084 - 656775

No. Fak:
084 - 656775

Parti:
Sarawak Progressive Democratic Party - SPDP (BN)