Kawasan Pilihanraya: N.41 PAKAN

Nama:

YB. DATO SRI WILLIAM MAWAN AK. IKOM, PNBS, PGBK, AMN, PBS, PBJ

Jawatan:
Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi

Tarikh Lahir:
01.12.1949

Alamat:
Tingkat 6, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 319630

No. Telefon (Kediaman):
082 - 414390

No. Fak:
082 - 311190

Parti:
Sarawak Progressive Democratic Party - SPDP (BN)