Kawasan Pilihanraya: N.34 KRIAN

Nama:
YB. DATUK PETER NYAROK AK. ENTRIE, PGBK, KMN, PBS

Jawatan:
Menteri Muda Pertanian

Tarikh Lahir:
01.07.1942

Alamat:
Tingkat 4, Bangunan Baitulmakmur, PetraJaya, 93050 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 311802

No. Telefon (Kediaman):
082 - 360727

No. Fak:
082 - 313507

Parti:
Sarawak Progressive Democratic Party - SPDP (BN)