Kawasan Pilihanraya: N.35 BELAWAI

Nama:
YB. TUAN HAJI HAMDEN B. HAJI AHMAD, JBK

Jawatan:
Menteri Muda Pelancongan / Menteri Hal Ehwal Belia

Tarikh Lahir:
03.09.1948

Alamat:
Tingkat 6, Bangunan Baitulmakmur, PetraJaya, 93050 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 311685

No. Telefon (Kediaman):
082 - 456014

No. Fak:
082 - 313417

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)