Kawasan Pilihanraya: N.5 DEMAK LAUT

Nama:
YB. DR. ABANG HJ. ABDUL RAUF B. ABANG HJ. ZEN, PBS, KMN

Jawatan:
Menteri Muda Alam Sekitar

Tarikh Lahir:
19.09.1947

Alamat:
Tingkat 20, Menara PELITA, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 442988

No. Telefon (Rumah):
082 - 440895

No. Fak:
082 - 312800

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)