Kawasan Pilihanraya: N.6 TUPONG

Nama:
YB. IR. DATUK HAJI DAUD B. ABDUL RAHMAN, PGBK,PBK

Jawatan:
Menteri Muda Di Pejabat Ketua Menteri (Hal Ehwal Islam) Menteri Muda Pembangunan Perindustrian (Penggalakan dan Pembangunan Estet-Estet Perindustrian)

Tarikh Lahir:
10.10.1951

Alamat:
Kementerian Pembangunan Perindustrian, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 313212

No. Telefon (Kediaman):
082 - 411010

No. Fak:
082 - 312723

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)