Kawasan Pilihanraya: N.27 SIMANGGANG

Nama:
YB. DATUK FRANCIS HARDEN AK. HOLLIS, PGBK, PBS, ABS

Jawatan:
Menteri Muda Kemajuan Tanah

Tarikh Lahir:
25.08.1956

Alamat:
Tingkat 7, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 441177

No. Telefon (Kediaman):

No. Fak:
082 - 444416

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)