Kawasan Pilihanraya: N.29 BATANG AI

Nama:
YB. DATUK DUBLIN UNTING AK. INGKOT, PGBK,AMN

Tarikh Lahir:
30.11.1955

Alamat:
Tingkat 7, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 311497

No. Telefon (Kediaman):
082 - 579557

No. Fak:
082 - 311531

Parti:
Parti Rakyat Sarawak - PRS (BN)