Kawasan Pilihanraya: N.65 SENADIN

Nama:
YB. ENCIK LEE KIM SHIN, PBS, PPB, KMN, BBS

Jawatan:
Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan

Tarikh Lahir:
28.02.1950

Alamat:
Tingkat 7, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 447766

No. Telefon (Kediaman):
082 - 413939

No. Fak:
082 - 443422

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)