Kawasan Pilihanraya: N.66 MARUDI

Nama:
YB.ENCIK SYLVESTER ENTRIE MURAN

Jawatan:
Menteri Muda Pembekalan Air

Tarikh Lahir:
27.10.1954

Alamat:
Tingkat 15, Wisma Sumber Alam, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 311580

No. Telefon (Kediaman):
082 - 235471

No. Fak:
082 - 311223

Parti:
Sarawak Progressive Democratic Party - SPDP (BN)