Kawasan Pilihanraya: N. 39 REPOK

Nama:
YB. DATUK DAVID TENG LUNG CHI, PGBK, PBS, PBJ

Jawatan:
Menteri Muda Industri Makanan / Menteri Muda Kerajaan Tempatan

Tarikh Lahir:
17.10.1945

Alamat:
Tingkat 6, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 319633

No. Telefon (Kediaman):
082 - 456221

No. Fak:
082 - 311355

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)

senarai Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri