Kawasan Pilihanraya: N.23 LINGGA

Nama:
YB. Puan Hajah Simoi Haji Peri

Tarikh Lahir:
20.01.1964

Alamat:
1340, Jalan Juara, Taman Sukam II, 93050 Kuching

No. Telefon (Kediaman):
082 - 312809

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)