Kawasan Pilihanraya: N.61 BEKENU

Nama:
YB. PUAN ROSEY BT YUNUS

Tarikh Lahir:
16.01.1956

Alamat:
Lot 379, Jalan Bunga Raya Utama, Taman Bumiko, 98000 Miri, Sarawak

No. Telefon (Kediaman):
085 - 418863

No. Fak:
085 - 436832

Parti:
Sarawak Progresive Democratic Party - SPDP