Kawasan Pilihanraya: N.63 PIASAU

Nama:
YB. DATUK PATINGGI TAN SRI DR. GEORGE CHAN HONG NAM, DP, DA, PSM, PNBS, KMN, PBS, ABS, PPC

Jawatan:
Timbalan Ketua Menteri Menteri Pembangunan Perindustrian Menteri Permodenan Pertanian

Tarikh Lahir:
24.09.1936

Alamat:
Tingkat 20, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching, Sarawak

No. Telefon (Pejabat):
082 - 441155

No. Telefon (Rumah):
082 - 422999

No. Fak:
082 - 443422

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)