Kawasan Pilihanraya: N.16 BENGOH

Nama:
YB. DR. BELEK @ JERIP AK. SUSIL

Tarikh Lahir:
28.04.1957

Alamat:
Lot 1732, Block 71, KCLD, Kota Padawan, 93250 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 614399

No. Telefon (Kediaman):

No. Fak:
082 - 611657

Parti:
Sarawak United People Party - SUPP (BN)