Kawasan Pilihanraya: N.11 BATU LINTANG

Nama:
YB. ENCIK VOON LEE SHAN

Tarikh Lahir:
06.08.1955

Alamat:
1ST FLOOR, LOT 7036, JALAN PENDING, 93450 KUCHING

No. Telefon (Pejabat):
082 - 336389

No. Telefon (Kediaman):
082 - 459389

No. Fak:
082 - 333889

Parti:
Democratic Action Party - DAP