Kawasan Pilihanraya: N.18 TEBEDU

Nama:
YB. DATUK MICHAEL MANYIN AK. JAWONG, PGBK

Jawatan:
Menteri Alam Sekitar dan Kesihatan Awam

Tarikh Lahir:
25.05.1945

Alamat:
Tingkat 7, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching.

No. Telefon (Pejabat):
082 - 445928

No. Telefon (Kediaman):
082 - 336226

No. Fak:
082 - 312550

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)