Kawasan Pilihanraya: N. 55 KATIBAS

Nama:
YB. DATUK AMBROSE BLIKAU AK. ENTURAN, PGBK, PBS

Jawatan:
Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar / Menteri Muda Kemudahan Awam

Tarikh Lahir:
20.07.1953

Alamat:
Tingkat 17, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 448876

No. Telefon (Kediaman):
082 - 487070

No. Fak:
082 - 448592

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)