Kawasan Pilihanraya: N.44 MACHAN

Nama:
YB. DATUK GRAMONG JUNA, PGBK, JBS, KMN.

Jawatan:
Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar

Tarikh Lahir:
19.10.1946

Alamat:
Tingkat 3, Bangunan Baitulmakmur, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon (Pejabat):
082 - 444549

No. Telefon (Kediaman):
082 - 458398

No. Fak:
082 - 312390

Parti:
Parti Pesaka Bumiputra Bersatu - PBB (BN)